Presentasjonen skjer i Bodø i forbindelse med et politisk samrådingsmøte, hvor ordførerne og regionrådene i det berørte området og fylkesrådene for samferdsel og næring er invitert.

Statens vegvesen startet arbeidet med Konseptvalgutredningen i juni 2013, på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. Et mål er å få ned transporttida mellom basebyene Brønnøysund og Sandnessjøen. I tillegg skal utredningen vurdere forbindelsene mot Vega, Herøy og Dønna.

Den endelige utredningen overleveres Nordland fylkeskommune før jul. Etter planen skal anbefalingene behandles politisk i juni 2015.