For å skaffe seg et enda bedre grunnlag for å vurdere både dagens fergeløsninger og nye alternativer, gjennomførte fagfolk fra Statens vegvesen befaring på Helgeland tidligere denne uka. Her ble både eksisterende fergeleier og mulige alternativer tatt nærmere i øyesyn.

Nye alternativer

Et helt nytt fergeleie på øya Skorpa og bru derfra til Dønna er en mulighet som er trukket fram. Et annet forslag er et nytt ferjeleie på østsida av Mindlandet , som da er tenkt i kombinasjon med bru eller tunnel fra Mindlandet til Tjøtta. Nytt fergeleie på vestsida av Hamnøya er et annet alternativ som skal vurderes nærmere, som en del av en løsning med tunnel under Velfjorden. Det ble også en tur innom fergeleiet på Autsbø.

I tillegg til prosjektleder og medarbeidere fra Statens vegvesen på Helgeland, deltok Tormod Christensen og Rolf Einar Hauge fra Statens vegvesens fergekontor og senioringeniør Kjetil Løding fra bru- og fergeseksjonenseksjonen. Han er en av Nord-Norges fremste spesialister på fergeleier. I tillegg til Statens vegvesens egne folk deltok også seniorrådgiver Thomas Jensen fra Kystverket og prosjektleder Lars Erik Larsen fra Boreal.

Nærmere utredninger

Befaringen foregikk både til lands og til vanns, og bidro til at de som skal jobbe videre med konseptvalgutredningen fikk et enda bedre overblikk, samtidig som de kunne observere spesielle utfordringer knyttet til innseiling og fysiske fasiliteter på en del av fergekaiene. Prosjektgruppa og fagfolkene skal nå gjøre en vurdering av hvilke alternativer som skal utredes nærmere. Både fysiske investeringer og omlegging av eksisterende samband vil være en del av den videre utredningen.

- Uansett hva slags løsninger vi velger for framtida, vil ferger fortsatt være en viktig del av samferdselen for store deler av Helgeland. Vi vet også at eventuelle fastlandsløsninger vil bli svært kostbare, så det er også viktig å se på hva vi kan gjøre for å gi et bedre fergetilbud i mellomtida, sier Jørn Sørvig.

Etter planen skal prosjektgruppa legge fram forslag til hovedkonsepter før sommeren.