Statens vegvesen har tidligere pekt ut ti alternativer som skal vurderes nærmere. Nå er lista utvidet fra ti til tolv.

- Det er både teknisk og økonomisk utfordrende å finne gode trasevalg og vegtekniske løsninger for fjordkryssingene. Det vurderes fortløpende mulige alternativer, sier prosjektleder Jørn Sørvig.

Utredningen er en del av arbeidet med konseptvalgutredningen for fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen og fastlandsløsninger for Dønna og Herøy.

I mai vil Statens vegvesen komme med sine første forslag til hovedalternativer for framtidige transportløsninger for denne delen av Helgeland. Etter planen skal Nordland fylkeskommune behandle den endelige utredningen i 2015.