Fra før har Statens vegvesen pekt ut tolv mulige løsninger for bruer og tunneler langs fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen og til øyene utenfor. I tillegg er det nå trukket inn alternativer som kan gi kortere ferjestrekninger. Dette siste alternativet forutsetter at det bygges bru fra østsida av Dønna til øya Skorpa.

Kortere reisetid

Ved å etablere et helt nytt ferjeleie på Skorpa, kortes reisetida inn til Sandnessjøen samtidig som frekvensen på sambandet kan bli vesentlig bedre enn i dag. Det var prosjektgruppa for konseptvalgutredningen, som består av fagfolk innen veg, ferje og samfunnsutvikling, som spilte inn forslaget.

- Vi holder fortsatt alle muligheter åpne, og vil ha fram alle alternativer i denne prosessen, sier prosjektleder Jørn Sørvig.

Detaljerte beregninger

Statens vegvesen arbeider nå med mer detaljerte beregninger i samarbeid med eksterne konsulenter for å finne ut hvilke alternativer som er gjennomførbare.

- Disse beregningene er ikke ferdige. Det vi vet er at bruløsninger er svært kostbare, og at Alstenfjorden vil kreve en veldig dyp tunnel. Det vil bli svært kostbart å løse alle utfordringer på en gang.  Derfor har vi også behov for å se på konsepter for en trinnvis utvikling av ferjefrie løsninger, sier Jørn Sørvig.

Steg på vegen

Dersom man velger en slik løsning, vil bruer mellom Dønna og Skorpa være første steg på vegen mot en ferjefri kryssing av Alstenfjorden, samtidig som dagens ferjetilbud vil bli mye bedre enn i dag.

Også på Mindlandet kan det være aktuelt å etablere et nytt ferjeleie på østsida av øya, og et nytt samband til Forvik i Vevelstad. Denne løsningen innebærer tunnel fra Tjøtta til Mindlandet, og den gjenstående avstanden til Forvik blir dermed vesentlig kortere enn i dag, hvor ferjeturen til Tjøtta oftest tar en time eller mer.