Et slikt ferjeleie kan betjene sambandene til Lovund og Træna i stedet for eller i tillegg til ferjeleiet på Stokkvågen.

Orienterer Lurøy og Træna

I utgangspunktet er ikke dette en del av konseptvalgutredningen som Statens vegvesen gjør for Nordland fylkeskommune. Spørsmålet om et helt nytt ferjeleie mot de ytterste øyene på Helgelandskysten kom opp som et forslag under kartleggingen av de lokale transportbehovene.

Statens vegvesen har derfor orientert Træna og Lurøy kommuner om at det er aktuelt å gjøre slike vurderinger, i første omgang på et overordnet nivå.

Kortere til E6

Et nytt ferjeleie på Nord-Dønna kan redusere avstandene fra Træna og Lovund til E6. På den annen side kan et slikt samband redusere disse samfunnenes tilknytning til Mo i Rana og Sandnessjøen.

Statens vegvesen ønsker å høre synspunktene fra Træna og Lurøy kommuner, før spørsmålet drøftes videre med fylkeskommunen. Dersom et nytt ferjeleie på Nord-Dønna vurderes som et aktuelt alternativ, kan dette området bli inkludert i arbeidet med konseptvalgutredningen.

Videre utredning

Utredningen omfatter i utgangspunktet fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, samt forbindelsene til Herøy, Dønna og Vega. Det er Nordland fylkeskommune som har bestilt utredningen, som etter planen skal legges fram for politisk behandling i 2015.