–Vi er godt fornøyd med antallet tilbud vi har mottatt. Det sikrer god konkurranse om jobben. Nå skal vi gjennomgå dem alle, og tar sikte på å signere kontrakt i midten av desember, sier byggeleder Thor-Ole Stensøy i Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter alt av elektro og automasjon i de to tunnelene i prosjektet, inkludert nødstasjoner, nødnett og samband til Vegtrafikksentralen (VTS). Installasjonsarbeidet er ventet å ta om lag ett år.

Her er tilbudene

 

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

1

HG Elektro AS

27 101 007,00

2

BMO Tunnelsikring AS

35 432 845,50

3

Scanmatic Elektro AS

26 240 168,00

4

NLI Elektrosystemer AS

24 705 390,00

5

Kraftmontasje AS

23 311 719,00

6

Mesta AS

22 562 922,17

7

Aventi Installation AS

20 868 604,42

8

Roxel Infra AS

22 624 001,57

Ferdigstillelse i 2020

Tunnelene står nå klare til elektroinstallasjonen. I videoen under kan du se hvordan Liafjelltunnelen ser ut innvendig per nå.

På nyåret blir den siste kontrakten i prosjektet lyst ut. Det dreier seg om ca. 300 meter veg i dagen lengst sør på prosjektstrekningen. Her gikk det i september 2018 et større skred, som har gitt et betydelig merarbeid. Denne delen av veganlegget er derfor tatt ut av den opprinnelige kontrakten.

–Prosjektet er forsinket hovedsakelig grunnet skredet som rev deler av fylkesvegen med seg på havet. Nå styrer vi mot ferdigstillelse og åpning av det nye veganlegget mot slutten av 2020, sier Stensøy.