Under møtet informerte vi om hvordan arbeidet med reguleringsplanen vil foregå fremover, hvilke ulike brualternativ vi jobber med og hvordan prosessen med grunnerverv foregår. Du finner presentasjonene fra møtet her:

Prosessen fremover.
Grunnerverv.
Brualternativ.