I samarbeid med Herøy kommune inviterte Statens vegvesen til ope informasjonsmøte om løysing for kryssing av søre Vaulen på rådhuset i Fosnavåg onsdag 1. oktober 2014. På møtet blei det informert om dei alternativa vi vurderer for kryssing, bl.a. fjelltunnel, senketunnel (betongtunnel) og bruer med ulike seglingshøgder.

Tunnelalternativ

Brualternativ

Andre vurderte og forkasta brualternativ