Brualternativ 9 viser ny bru rett nord for dagens bru med høgde 20 meter.