Brualternativ 11 viser ny bru rett nord for dagens bru med høgde 30 meter.