Reguleringsplan for fylkesveg 199 Kirkevegen ble vedtatt av Stange kommune den 20. juni 2019: