Reguleringsplan for fylkesveg 199 Kirkevegen, gang- og sykkelveg til offentlig ettersyn, høringsfrist var 6. august 2018