Statens vegvesen skal i samarbeid med Mandal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune bygge en ny gang- og sykkelbru parallelt med dagens Bankebru. Dette er nødvendig for å sikre barn og unge en sikker skoleveg.

Starter oppryddingen ved Bankebrua onsdag 7. mars - Åpner seilingsleden 23. mars

Oppryddingen etter arbeidsulykken ved Bankebrua i Mandal starter onsdag 7. mars. Den vil pågå i to og en halv uke, slik at seilingsleden under Bankebrua kan åpnes 23. mars som planlagt.

Arbeidet starte med at dykker går ned og kartlegger og filmer hvordan restene etter konstruksjonen ligger i sjøen. Deretter vil vi starte med å rive landkar på Sånum-siden for å gi plass til mobilkran som skal brukes i arbeidet. Restene av brua vil bli kuttet med wiresag.

Wirekuttingen vil foregå fra lekter slik at eksisterende bru ikke blir benyttet i forbindelse med arbeidet. Trafikk for fotgjengere og biler vil kunne passere uhindret i riveperioden med kortere stopp.

Det vil bli dykket i etterkant for å verifisere at alt blir ryddet opp. Vrakmasser deponeres på godkjent deponi.

Dersom arbeidet går som planlagt vil seilingsleden under Bankebrua åpne som planlagt fredag 23. mars. Dette er den opprinnelige datoen som det var planlagt å åpne leden for båter før påske.

Framdrift videre er ikke avklart

Framdriften for de videre byggearbeidene på gang- og sykkelbrua er ikke på plass enda. Dette vil vi komme med informasjon om senere. Det viktigste å få avklart i denne omgang var framdrift for opprydding.

I samarbeid med Arbeidstilsynet holder Statens vegvesen på med å finne årsaken til at gang- og sykkelbrua ved Banke bru i Mandal raste sammen under støping mandag 19. februar.

Statens vegvesen skal i samarbeid med entreprenør og entreprenørens forsikringsselskap vurdere hvordan framdriften skal bli videre. Det er flere faktorer som spiller inn i en slik prosess, og det arbeides med flere alternativer.

Om prosjektet

Gang- og sykkelbrua bygges i betong. Grunnarbeider og fundamentering med peler har delvis vært utført fra flåte, som sperret seilingsløpet deler av våren 2017. Selve byggingen av brua foregår vinteren 2017/2018. Prosjektet finansieres med statlige sykkelprosjektmidler og midler fra Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune.

Fv. 202 Bankebrua gang- og sykkelbru

Flere ulike brutyper er vurdert i prosessen. Furulunden er et viktig turområde for Mandals befolkning, og det må derfor tas hensyn til estetikken i prosjektet. Området rundt dagens kjørebru fremstår som ganske slitt, og dagens kjørebru har et tydelig industripreg.

Erstatningsbåtplasser ved behov

Ta kontakt med oss hvis stengningen skaper problemer for deg, så skal vi forsøke å finne en løsning. Send en e-post til Jorann Tørnkvist der du beskriver størrelse på båt og hvilken periode du trenger alternativ plass.