– Allerede onsdag vil arbeidet starte med at dykker går ned og kartlegger og filmer hvordan restene etter konstruksjonen ligger i sjøen. Deretter vil vi starte med å rive landkar på Sånum-siden for å gi plass til mobilkran som skal brukes i arbeidet. Restene av brua vil bli kuttet med wiresag, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens vegvesen.

– Wirekuttingen vil foregå fra lekter slik at eksisterende bru ikke blir benyttet i forbindelse med arbeidet. Trafikk for fotgjengere og biler vil kunne passere uhindret i riveperioden med kortere stopp.

Det vil bli dykket i etterkant for å verifisere at alt blir ryddet opp. Vrakmasser deponeres på godkjent deponi.

Åpner seilingsleden 23. mars

Dersom arbeidet går som planlagt vil seilingsleden under Bankebrua åpne som planlagt fredag 23. mars. Dette er den opprinnelige datoen som det var planlagt å åpne leden for båter før påske.

Framdrift videre er ikke avklart

Framdriften for de videre byggearbeidene på gang- og sykkelbrua er ikke på plass enda. Dette vil vi komme med informasjon om senere. Det viktigste å få avklart i denne omgang var framdrift for opprydding.

 

Om prosjektet:

Ny gang- og sykkelbru ved Bankebrua skal gjøre det tryggere for gående og syklende på strekningen mellom Sånum og Furulunden. Brua trafikkeres blant annet av mange barn og unge på veg til og fra skole. Prosjektet finansieres med statlige sykkelprosjektmidler og midler fra Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune.

Brua raste sammen mandag 19. februar mens man holdt på å støpe spennet. Det skulle støpes 280 kubikkmeter, og 150 av disse falt i sjøen. Prosjektet skulle etter planen være ferdig 1. juni i år, men vil bli forsinket.