Fylkesveg 203 Drammensveien ved Drengsrud i Asker skal utvides i bredden og det skal etableres midtrabatt. I tillegg skal eksisterende rundkjøring i krysset Drammensveien/Borgenveien oppgraderes. Tiltaket skal gi økt trafikksikkerhet på strekningen. Statens vegvesen gjennomfører prosjektet på vegne av Akershus fylkeskommune.