Detaljregulering for fylkesveg 215 Osvoll bru utarbeides for å gi grunnlag for utskifting av dagens bru med en ny bru. Ny bru er nødvendig da flomsituasjoner de senere år har ført til undergraving av landkar på eksisterende bru. Utbedring av skadene har medført at vanngjennomløp har blitt vesentlig redusert og det er fare for at landkarene kan kollapse på nytt ved en ny flomsituasjon.