I august 2017 startet Statens vegvesen bygging av rundkjøring i krysset mellom Stangevegen og Grønnegata utenfor Hamar stasjon. Samtidig skal bussterminalen ved skysstasjonen gis nytt dekke og utforming med flere nye fasiliteter. Tiltakene gjennomføres som et samlet prosjekt av entreprenør Åge Haverstad AS, og skal stå ferdig høsten 2018.

Illustrasjon fv. 222 Hamar skysstasjon