Fase 1

Arbeid med VA-anlegg fra Maths Pedersensgate til gamle Ankerskogen vgs. Gjennomføres av Hamar kommune og HIAS. Oppstart første uka i januar 2017, med ferdigstillelse i mai 2017. Ringgata blir da stengt fra Furnesvegen og oppover forbi yrkesskolen.

Fase 2

Arbeid med VA-anlegg fra krysset Furnesvegen til Solvangvegen/Tigern, og oppstart av bygging av rundkjøring i krysset Ringgata/Furnesvegen. Gjennomføres av Hamar kommune, Hias - og Statens Vegvesen på vegne av vegeier Hedmark fylkeskommune. Oppstart 22. mai 2017. Antatt ferdig oktober 2017. Ringgata blir stengt fra Solvangvegen/Tigern til krysset Ringgata/Furnesvegen.

Fase 3

Arbeid med VA-anlegg fra gamle Ankerskogen vgs til krysset Ringgata/Furnesvegen, samt litt oppover Brennbakkvegen og i Furnesvegen ned til Hertzbergs gate. Bygging av rundkjøring i krysset og senking av Ringgata vest, samt bygging av støttemurer langs Ringgata på denne strekningen. Ringgata blir stengt fra krysset og opp til Stafsbergvegen. Oppstart ca. oktober 2017, ferdig september 2018. Rundkjøringen vil bli bygget med to kjørefiler i Furnesvegen åpne så å si hele tiden.