Under byggeperioden må det påregnes forsinkelser for trafikantene. Ringgata vil bli stengt i hele byggeperioden. Furnesvegen vil holdes åpen, med unntak av en kort periode med arbeid med ledningsomlegging i regi av Hamar kommune. Som følge av redusert framkommelighet anbefaler vi trafikantene å beregne ekstra tid i anleggsperioden.

Følg nøye med på skiltingen.

Bruk gjerne alternative kjøreruter om det lar seg gjøre. Og om du har mulighet til det, oppfordrer vi til å la bilen stå – ta sykkelen eller gå.

Uansett beklager Statens vegvesen, Hias og Hamar kommune de ulempene anleggsarbeidene medfører for trafikantene, og for beboere i områder som opplever økt trafikk i sine nærområder.

Eventuelle henvendelser rettes til byggeleder i Statens vegvesen, Ragnar Helstad Epost:  ragnar.helstad@vegvesen.no