Planforslaget

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 22.03.2017–08.05.2019 på følgende steder:

Merknader

Eventuelle merknader sendes innen 8 mai 2019. til:

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med:

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter § 12-3 og 3-7.