Reguleringsplan for fv. 222 Tangenvegen er lagt til offentlig høring i perioden 22.03–08.05.2019: