Reguleringsplan for fv. 116 Lovisenberg–Hanum til offentlig ettersyn, høringsfrist var 27. august 2019.