Varahaug bru som kryssar grensa mellom Lærdal og Aurland på Aurlandsfjellet var i dårleg stand og er erstatta. Brua er også ein del av Nasjonal turistveg mellom Lærdal og Aurland.