Tiltaket har som hovedmål å legge til rette for gang- og sykkelveg og trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak på strekningen Gata til Starhellinga i Stange kommune.