Planforslaget

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 12.06.2019–12.08.2019 på følgende steder:

Merknader

Eventuelle merknader sendes innen 12.08.2019 til:

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget eller gjennomføringen av denne, kan du ta kontakt med Ole Fossum på tlf. 906 00 359 eller e-post ole.fossum@vegvesen.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7.