Reguleringsplan fv. 24 Gata–Starhellinga til offentlig ettersyn, høringsfrist 12. august 2019.