Planavgrensningen omfatter Eidsvågveien/fv. 267 med omkringliggende arealer fra Eidsvåg ved Vollane i sørøst til Eidsvågskogen ved Strandbakken i nordvest. Planområdet vil bli vesentlig innsnevret når endelig planforslag foreligger.

Prosjektet ligger inne i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. Reguleringsplanen vil bli utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Bergen kommune.