Reguleringsplanen omfatter ombygging av Lingelemveien og Dølebakken ca. 1,8 km med tilhørende tekniske anlegg. Det er vedlagt 2 alternativer:

  • Alternativ 1 ivaretar fylkeskommunens ønske om å bevare gjerde opp til Midtåsen.
  • Alternativ 2 innebærer å ivareta tomteareal i større grad, noe som medfører ombygging av gjerde.

Saksdokumentene er lagt ut

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • på teknisk etat i rådhuset og
  • kan også sees på Sandefjord kommunes hjemmesider: www.sandefjord.kommune.no.  Velg: ”politikk og innsyn” – ”kunngjøringer” – ”Høring av reguleringsplaner”. Velg riktig plan og trykk på ”Selvbetjening” i høyre informasjonsfelt. På kartsida som kommer opp ligger plandokumentene i venstre informasjonsfelt.

Merknader innen 2. februar 2015

  • www.sandefjord.kommune.no Velg: ”politikk og innsyn” – ”kunngjøringer” – ”Høring av reguleringsplaner” trykk på knappen ”Send uttalelser”.
  • Alternativt kan merknad sendes på e-post til postmottak@sandefjord.kommune.no eller
  • som post til Sandefjord kommune, Teknisk etat, Bygnings og arealplanseksjonen, Pb 2025, 3202 Sandefjord.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til saksbehandler Dag Yttri, tlf 33 41 63 84, dag.yttri@sandefjord.kommune.no