Møte arrangeres av Sandefjord kommune og Statens vegvesen i felleskap. Det vil bli gitt nærmere informasjon om selve tiltaket og hvilke konsekvenser tiltaket medfører for beboere og andre interessenter.

Informasjonsmøte vil bli varslet i forkant i Sandefjord blad.

Dokumenter og foreløpige planer 09.05.2014: