Reguleringsplanen omfatter ombygging av Lingelemveien og Dølebakken ca. 1,8 km med tilhørende tekniske anlegg.