Reguleringsplanen omfatter ombygging av Lingelemveien og Dølebakken ca. 1,8 km med tilhørende tekniske anlegg. Det er vedlagt 2 alternativer:

  • Alternativ 1 ivaretar fylkeskommunens ønske om å bevare gjerde opp til Midtåsen.
  • Alternativ 2 innebærer å ivareta tomteareal i større grad, noe som medfører ombygging av gjerde.

Reguleringsplanen for alternativ 2 ble enstemming vedtatt i bystyret i Sandefjord kommune 23. april 2015.