Prosjektet strekker seg fra Bommane rundkjøringen i Indre Arna til Garnes stasjon og omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for et nytt gang- og sykkelanlegg samt utvidelse av fylkesveg 276. Sykkeltiltaket utgjør den nordlige delen av en framtidig hovedsykkelrute i Arna (Arnaruten).

Prosjektet skal bidra til økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper og bedre forholdene for kollektivtrafikken. En annen viktig del av prosjektet vil være avkjørselsanering.

Planarbeidet er en oppfølging av den nasjonale sykkelstrategien og gåstrategien. Prosjektet er også forankret i den lokale Sykkelstrategien for Bergen 2010-2019 og handlingsplanen 2010-2013.