Kommunestyret i Fet kommune godkjente i november 2014 reguleringsplan for fylkesveg 279 ny Gardervei. Reguleringsbestemmelser og reguleringskart for ny vei: