Statens vegvesen har på vegne av Oppland fylkeskommune og i samarbeid med Ringebu kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for utbedring og breddeutvidelse av fylkesveg 27 på strekningen fra Venabygd til nord for Pyntasetervegen.

Tiltaket finansieres gjennom statlige tilskudd til skredsikring på fylkesveger.

Kart fv. 27 Rondevegen