Arbeider i Bjørnstjerne  Bjørnsons gate

Strekningen skal bygges om til en sammenhengende firefelts gate med løsninger for myke trafikanter. I tillegg skal kryssområdene utbedres. Planarbeidet kan resultere i endring i trafikksystemet  i nærområdene.

Dagens gate har i gjennomsnitt mellom 17-28 000 passeringer i døgnet, og opplever kapasitetsproblemer i rushtiden. Deler av strekningen er forbindelse til Drammen Havn, og er dermed en riksveg.