Håper på bedre rotkvalitet i år, Kirstine Laukli og Henriette Seyffarth. (Foto: Kjell Wold)Håper på bedre rotkvalitet i år, Kirstine Laukli og Henriette Seyffarth. (Foto: Kjell Wold)

– Det er rekken av lønnetrær mellom vegen og gang-/sykkelvegen på hver side av fv. 282 fra Tamburgata til Knoffs gate som skal byttes ut, forteller landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen.

– Går alt etter planen blir trærne plantet ut i løpet av april. Det er en jobb som ventelig vil ta snaue to uker, forteller grøntrådgiver Henriette Seyffarth i Statens vegvesen.

Nye lønnetrær ankom Drammen denne uka. (Foto: Kjell Wold)Nye lønnetrær ankom Drammen denne uka. (Foto: Kjell Wold)

Fra planteskole i Rogaland

Lønnetrærne som skal nyplantes langs Strømsøs nye hovedgate har akkurat ankommet Drammen fra en planteskole i Rogaland.

- Årsaken til at vi setter ut nye trær i vår er dårlig rotkvalitet på de trærne av denne typen som ble plantet ut i mai/juni i fjor, forteller Kirstine Laukli.

Dårlig rotkvalitet

– Vi så allerede i fjor vår at trærne ikke hadde tilfredsstillende kvalitet på rotklumpene, men vi valgte i samråd med leverandøren likevel å sette ut trærne for å se hvordan det gikk.

24. mai 2018 ble de første lønnetrærne plantet langs nye Bjørnson. (Foto: Kjell Wold)24. mai 2018 ble de første lønnetrærne plantet langs nye Bjørnson. (Foto: Kjell Wold)

Røttene på lønnetrærne ble deretter sjekket på nytt i august 2018. Da kunne en fastslå at mange av trærne ikke hadde tilfredsstillende rotkvalitet og vekst.

Bestemt alt i fjor høst

Det er leverandøren av trærne som selv har tatt initiativet til utskiftingen av trærne og som også selv vil bære alle kostnadene

– Derfor ble det tidlig i fjor høst besluttet, i forståelse med leverandøren, å bytte ut lønnetrærne denne våren. Vi regner med at denne jobben blir gjort i løpet av april i år. Tidligst mulig planting gir best resultat, forteller Henriette Seyffarth.

Rotkvaliteten ble sjekket på nytt 14. august 2018. Og funnet for dårlig. (Foto: Kjell Wold)Rotkvaliteten ble sjekket på nytt 14. august 2018. Og funnet for dårlig. (Foto: Kjell Wold)