Her er innføringsgropa for siste del av ledningen. (Foto: Kjell Wold)Her er innføringsgropa for siste del av ledningen. (Foto: Kjell Wold)

Gravearbeidene på Gyldenløves plass ble avsluttet før jul, men noe arbeider gjenstår før alt er ferdig.

Nå skal det graves en såkalt innføringsgrop for styrt boring. Arbeidene starter denne uka(uke4) og vil pågå et stykke ut i februar.

Dette er for å legge de siste 65 meterne av en totalt 400 meter lang utslippsledning til elva. Ledningen skal føre vegvann ut til elva i perioder med mye nedbør når de grønne siderabattene er mettet med vann.

Lednbingsarnbeidene pågår inne på tomta til Strømsø skole. (Foto: Kjell Wold)Lednbingsarnbeidene pågår inne på tomta til Strømsø skole. (Foto: Kjell Wold)

Dette arbeidet vil pågå i området til Strømsø skole, mellom de to skolebygingene og Telthusgata. Det blir snakk om vanlige dagarbeider mandag til fredag mellom 7 og 19.

I den anledning er en strekning av fortauet langs Telthusgata på denne siden stengt i en periode.