Telthusgatekrysset mot Telthusgatekrysset mot

Det skjer i forbindelse med den midlertidige omleggingen av kjøremønsteret i nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Fotgjengerkryssingen i området er derimot fortsatt ikke ferdig. Med tre felt og eget svingfelt vestover mot sentrum bør trafikkavviklingen i krysset nå gi mindre køproblemer enn før.

Full effekt av det nye krysset får vi først når hele vegen åpner i fire felt om to og en halv uke.