Du kan formelig se vegen "vokse seg stor" uke for uke.

Fra de dypeste grøftene i sommer, der det ble lagt kilometer på kilometer med nye ledninger, skal den såkalte vegkroppen nå påbygges lag for lag 1,75 meter opp fra bunnivået for et par måneder siden.

Vegoverbygningen etableres med masser som skal gi veien bærevne for trafikken oppå.

Byggeleder Thomas Holst med fyllmasse laget av resikulert glassByggeleder Thomas Holst med fyllmasse laget av resirkulert glass

Glass og isopor

–Vi bruker både skumglass og isoporplater som isolasjon mellom ulike lag med grusmasser. Skumglasset ser ut som grov pukk, forklarer byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

Når vegen skal bygges opp nesten to meter fra bunnen er det det snakk om minst sju-åtte forskjellige lag med masser og isolasjon som bygges og legges oppå hverandre.

Veier lite – tåler mye

Såkalt skumglassgranulat er framstilt av resirkulert glass fra mat og drikkevarer. Ferdig produsert skumglass selges i fraksjoner med størrelse fra 10 til 50 millimeter.

Det ser ut som pukk og kjennes ut som steinmasser, men er mye lettere. Det er en gjenbruksmasse som egner seg godt for vegbruk kombinert med behov for isolasjon.

Illustrasjon vegbygging lageneIllustrasjon vegbygging lagene

Høyt grunnvann

–I Bjørnstjerne Bjørnsons gate-prosjektet bruker vi skumglasset som frostsikring, forteller Holst. Skumglasset består av 20 prosent glass og 80 prosent luft.

Skumglasset gir så god isolasjonseffekt, at en ikke trenger å grave like dypt som det konvensjonell vegoppbygging krever. Det passer særdeles godt her på Strømsø, hvor grunnvannet står forholdsvis høyt.

Hele strekningen av nye fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra Tamburgata i Strømsø sentrum til Telthusgata ved Dags Marked isoleres med to typer materialer. Skumglass og isoporplater. Isoporplatene legges i tykkelse på 15 centimeter, mens skumglasset legges i et 42 centimeter tykt lag.