Driftsveien ut mot eksisterende fv. 282 på baksiden/nordsiden av Drammenshallen og friidrettsbanen tilbakeføres til kommunen og idretten når ny fire felts fv. 282 åpner.

Driftsveien kommer helt til høyre i dette bildet; inntil baksiden av tribunen (Foto: Kjell Wold)Driftsveien kommer helt til høyre i dette bildet; inntil baksiden av tribunen (Foto: Kjell Wold)

Tribunen 10-15 meter fra vegen

Fra tribuneanlegget og fram til den nye gang/sykkelvegen vil det være om lag fem meter, mens den nye fire felts vegen vil ligge 10-12 meter fra tribuneanlegget og noe lenger fra Drammenshallen.

–Det var en forutsetning for godkjennelsen av byggeplanen for ny fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate, at den nødvendige driftsveien til idrettsanleggene måtte opprettholdes, forteller byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

Driftsveg også til kastfeltet

Det samme gjelder adkomsten fram til kastfeltet mellom friidrettsbanen og Drammen videregående skole. Det består i sin helhet og vil bli gitt tilbake til Drammen kommune etter at den nye fire felts vegen har åpnet.