Det vanket mye ros for den flotte veganlegget i Drammen. (Fioto: Kjell Wold)Det vanket mye ros for den flotte veganlegget i Drammen. (Fioto: Kjell Wold)

Den er blitt feiende flott – synes et overveldende flertall av små og store drammensere å være enige om.

Det vanket også mange lovord fra «høyeste hold», da den nye firefelts vegen gjennom Drammen sentrum på Strømsø formelt ble erklært åpnet.

Slik ser den nye vegen ut. (Foto: Kjell Wold)Slik ser den nye vegen ut. (Foto: Kjell Wold)

Fire felt og to gang-/sykkelveger

Det skjedde ved 11.15-tiden av vegeieren fylkesordfører Roger Ryberg godt flankert av regionvegsjef Kjell Inge Davik og Drammensordfører Tore Opdal Hansen.

Behendig tok de plass for snorklipp ved en av de to nye gang-/sykkelvegene som er bygd på hver side av den nye avenyen langs sørsiden av Drammenselva.

Fv. 282 inngår som en viktig del av sentrumsringen i Dammen og har en årsdøgntrafikk på mellom 20.000 og 25.000 biler.

Flott feiring av fin fylkesveg for store og små. (Foto: Kjell Wold)Flott feiring av fin fylkesveg for store og små. (Foto: Kjell Wold)

Ferdig før og store innsparinger

Fylkesordføreren, Drammensordføreren og regionvegsjef Davik la i sine taler alle vekt på den effektive gjennomføringen av prosjektet og det gode resultatet trafikantene kunne ta i bruk alt for halvannen uke siden.

Vegåpningen skjer flere måneder før opprinnelig planlagt og til en kostnad flere titalls millioner kroner lavere enn beregnet.

Nam-nam! ekte vegvesenvafler (Foto: Kjell Wold)Nam-nam! ekte vegvesenvafler (Foto: Kjell Wold)

Mange timer - minimale uhell

Entreprenøren Isachsen Anlegg AS har utført 95.000 arbeidstimer og 13.500 maskintimer med kun en eneste klemt finger som resultat på HMS-siden.

Anleggsperioden fra februar 2017 til november 2018 har pågått midt i en hektisk bytrafikk uten uhell av alvorlig grad hverken på mennesker, maskiner, trafikanter eller beboere.

Nye fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate er blitt en grønn og vakker alle eller aveny. Den fremstår også som et fremtidsrettet, klimavennlig og utviklingsrettet samferdselsprosjekt med bruk av ny teknologi og nyskaping på flere områder.