Disse feilene er nå funnet og blir reparert med det første. Det er grunnen til at det de seneste dagene vært noen mindre reparasjonsarbeider nær innkjørselen til Shellstasjonen i Tordenskiolds gate

 

De to punktene der det er avdekket lekkasje er årsaken til at gatevarmen i området ikke har fungert som den skal.

 

Dette blir nå utbedret av entreprenøren med to små punkter som graves opp og repareres.