Fin flyt i fire felt (Foto: Kjell Wold)Fin flyt i fire felt (Foto: Kjell Wold)

Bilister og andre trafikanter ser ut til å oppfatte trafikk-påsettingen fort. Det hele startet rundt 11, da trafikken østover(ut av byen) ble satt på i alle felt.

Rundt klokken 12.30 var trafikken også satt på i de to nye feltene vestover inn mot byen.

Blichs gate-krysset åpnet i begge retninger. (Foto: Kjell Wold)Blichs gate-krysset åpnet i begge retninger. (Foto: Kjell Wold)

Samtidig er de nye fotgjengerkryssingene tatt i bruk. Det samme gjelder krysset Blichs gate, fv. 282 der du nå kan kjøre både ut og inn i/fra begge retninger.

–Det gjenstår noen justeringer og tilpasninger av signallysene som vi nå jobber med og som vi håper gir full effekt i løpet av et par dager, sier byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen