Flisebekken undergang under fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate har vært stengt i hele skoleferien på grunn av arbeider med å utvide lokket på betongundergangen.

Arbeidene har sammenheng med utvidelsen av Bj. Bjørnsons gate fra to til fire felt, og har bestått av å forlenge taket på undergangen. Flisebekken undergang blir gjenåpnet for gående og syklende fra fredag morgen, selv om noe arbeid gjenstår oppå betonglokket.