Her på strekningen Telthusgata-Knoffs gate kan du allerede nå se konturene av den nye vegen. Den vil utgjøre de to nye feltene av fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate på sørsiden av eksisterende veg.

Thomas Gienke i Statens vegvesen tilfreds med kantstein fra Telthusgata til Knoffs gateThomas Gienke i Statens vegvesen tilfreds med kantstein fra Telthusgata til Knoffs gate

Grøntrabatt

Kantsteinen du ser på bildet skal danne en grøntrabatt mellom vegen og gang/sykkelvegen inn mot Strømsø senter og Dags marked.

Her vil det komme et såkalt regnbed med trær og grønne planter som skal skille biltrafikken fra syklister og fotgjengere.

Granitt

Mesteparten av kantsteinen og hellene som skal brukes i veganlegget er rød og grå granitt. Det skal i alt legges 4100 meter kantstein langs den nye fire felts vegen fra Telthusgata til Tamburgata.

Tidlig på nyåret 2018 legges trafikken om fra eksisterende gate til de to nye feltene på sørsiden, mens dagens gate skal rehabiliteres.

Ny fire felts fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal etter planen stå ferdig en gang sent på høsten neste år.