Fortau gjenåpnet og ledningsarbeider snart i mål langs Telthusgata. (Foto: Kjell Wold)Fortau gjenåpnet og ledningsarbeider snart i mål langs Telthusgata. (Foto: Kjell Wold)

Fortauet har vært stengt om lag en måned i forbindelse med avsluttende ledningsarbeider på Bjørnsonsgate-prosjektet

Arbeidet med den om lag 400 meter lange overvannsledningen fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate langs Telthusgata under Gyldenløves plass og fram til Strømsøløpet er forventet ferdigstilt i løpet av få dager.

Dermed er et av de største etterarbeidene på prosjektet fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnson gate snart sluttført.

Dette fortauet har vært stengt en drøy måned. (Foto: Kjell Wold)Dette fortauet har vært stengt en drøy måned. (Foto: Kjell Wold)

Nå gjenstår bare mindre arbeider med opprydding og ferdigstilling på riggområdene ved Drammen videregående skole(Kastfeltet/Tivolitomta), Strømsø skole og Bangeløkka.

Dette arbeidet skal etter planen sluttføres i løpet av våren 2019.