Før en kan starte oppbyggingen av den nye vegen på sørsiden av eksisterende fv. 282, må alle kabeltraseene og rørgatene i grunnen kartlegges.

Og som vanlig byr grøftegraving i folketette byområder alltid på noen overraskelser. Gravingen langs Marienlystanleggene har gått etter planen og ikke avdekket ukjente eller urovekkende forhold på noen måte.

Mest kjent, noe ukjent

–Men vi finner alltid kabler og rørsystemer som ikke stod på kjente kart. Så også her, forteller byggeleder Thomas Holst. Han skynder seg å tilføye, at ukjente kabler og ledninger så langt ikke har bydd på store problemer å løse.

Kabelgatene ligger for det meste langs etter vegtraseen, men på noen strekninger går det også kryssende kabler, noen kjente, noen ukjente. Alt dette må avdekkes før en kan starte oppbyggingen av den nye gata.

Fem-seks etater

–Så langt har vi kartlagt fem-seks etater som bruker nettverket av kabler under bakken. Vi i Statens vegvesen er selv en av dem, forteller Holst.

SHA-rådgiver Eugen Myhr viser oss rundt i anlegget, der det pågår hektisk graveaktivitet i en periode hvor telen fra en snill vinter akkurat er i ferd med å slippe taket.

Ikke alt brukes

I noen av traseene kan vi telle både 15 og 20 kabler i ulike størrelser og farger som følger hverandre. Men plutselig gjør noen av kablene en uventet «avstiller» og tar en helt annen veg.

Andre steder kommer det ut ukjente kabler som går helt på tvers av hovedkabelgata. Da er det viktig å få kartlagt hva slags kabler det er, hvor de kommer fra og hvor de går til. Og ikke minst om de er i bruk.

Titalls kilometer med kabler

Om vi gjør et enkelt regnestykke med utgangspunkt i 10-15 kabler langs hele vegtraseen på drøye 700 meter, kommer en fort opp i minst 10-15 kilometer med rør og kabler bare langs denne aktuelle vegstrekningen som skal bygges ut.

Tenk da hva hele Drammens ukjente undergrunn skjuler. En hel masse rør i grunnen.