–De er fire meter lange og to til to og en halv meter brede. Mer enn 200 trær plantes ut våren 2019. 14 ulike treslag totalt, men her i siderabattene blir det kun satt ut to slag, alm og lønn, forteller landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen.

Ganske nytt i Norge

Begge tresortene som skal dekorere vegens siderabatter er amerikanske tresorter som ikke er prøvd ut i særlig grad i Norge før. De skal være spesielt robuste og tåle både trafikk, flomvann og tørke.

–I siderabattene planter vi ut lønn på strekningen fra Tamburgata til Knoffs gate og alm fra Knoffs gate til Telthusgata. Trærne i siderabattene vil stå på linje og understreker gatas struktur, mens det i midtrabatten mellom kjørebanene vil bli plantet i grupper. Her vil det bli 12 ulike arter som vil myke opp gatas stramme preg, forteller Laukli.

Tøffe livsvilkår

Planteklassene i betong, som veier fire-fem tonn, er uten bunn og åpne i hver kortside for at trærne skal vokse seg store og robuste og slå røtter langt utover plantekassa.

–Trærne vi planter våren 2019 er om lag fire-fem meter høye. Ferdig utvokst kan de bli omtrent 15 meter høye under gode vekstforhold. Men siden det er tøffe livsvilkår for planter i ei gate, er det ikke sikkert de blir så høye, forteller hun.

14 ulike treslag

Det er valgt 14 forskjellige tretyper som både skal tåle et robust bymiljø og gi ulike farger og blomstringer gjennom sommersesongen, sier landskapsarkitekten på fv. 282 Bj. Bjørnsons gate-prosjektet.

Trærne som skal danne allè og park langs Strømsøs nye paradegate har blitt testet ut i Treforsøksparken på Ås i Akershus. Noen av trærne er såpass lite brukt i Norge, at de er importert fra Nederland, og dyrkes fram til ferdige trær her i Norge.