I litt over to år har Bjørnson-prosjektet holdt hus her. (Foto: Kjell Wold)I litt over to år har Bjørnson-prosjektet holdt hus her. (Foto: Kjell Wold)

Tomta mellom friidrettsbanen og skolen har i litt over to år vært vertskap for riggen til Bjørnstjerne Bjørnsons gate-prosjektet.

Både entreprenør Isachsen Anlegg AS og byggherren Statens vegvesen har hatt anleggskontor her mens fv. 282 ble bygd om og utvidet til fire felt i tidsrommet februar 2017 til november 2018.

Kastfeltet er det andre av tre riggområder for Bjørnson-prosjektet som nå er ryddet. Det andre er «bakgården» til gamle Strømsø skole ved Telthusgata.

Nå gjenstår det bare å få ryddet det tredje og siste riggområdet på Bangeløkka ved motorvegbrua