Etablering av nye, kryssende kabelanlegg og utskifting av gammel og dårlig vegmasse er bakgrunnen for helgens arbeid.

–Ved å gjøre dette arbeidet komprimert over en helg blir resultatet også mye bedre enn om vi skulle gjort jobben litt etter litt stykkevis og delt, forteller byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

I tillegg påvirkes trafikken totalt sett mindre ved å gjøre det på denne måten