–Vi har forsterket oppmerkingen og avsperringene enda mer og tydeligere, men velger likevel for sikkerhets skyld å beholde vaktholdet på dagtid ved disse problemområdene ennå noen dager, forteller byggeleder Thomas Holst.

Nå som skoleferien har begynt virker det som om utfordringen rundt sikker håndtering av fotgjengere og syklister har økt. Dette kan ha sammenheng med at det er nye folk som ferdes i området, og at det er behov for å lære seg det omlagte trafikkmønsteret.

- Vi har igjen iverksatt bruk av trafikkdirigenter inntil vi føler dette bedres. Parallelt vurderer vi ytterligere fysiske tiltak i form av skilting/sikring/inngjerding, sier Holst.

Prosjektet anmoder myke trafikanter om å være ekstra oppmerksomme, følge omlagt trasè og ikke krysse over Bjørnstjerne Bjørnsons gate på usikre steder.

Arbeidene med Flisebekken kulvert vil pågå gjennom sommeren slik at kulverten kan åpnes igjen ved skolestart. Den omlagte situasjonen ved krysset: Bjørnstj. Bjørnsonsgt./Knoffs gt vil også vedvare gjennom sommerferien.